POLIPROPILENSKA (PP) PLASTIČNA TRAKA

Proizvodimo polipropilenske PP trake u različitim širinama (od 5 do 16 mm), debljinama (od 0.4 do 0.90 mm) i bojama, prema Vašem zahtevu (vrsti mašine, proizvodu, vrsti i težini robe za pakovanje).
POLIPROPILENSKA (PP) PLASTIČNA TRAKA namenjena je za pakovanje lakih, srednje teških i teških aplikacija uključujući paletiziranje (paletno pakovanje), grupisanje, zatvaranje kutija i ojačavanje, kao i pakovanje manjih paketa. Korišćenjem PP traka iz našeg asortimana, učinićete da Vaši proizvodi budu potpuno sigurni i bezbedni prilikom transporta.
Polipropilenska PP traka za pakovanje ima široku primenu u logističkim centrima, voćarstvu, novinskoj, papirnoj i kartonažnoj industriji, hemijskoj, građevinskoj i drvnoprerađivačkoj industriji (pločasti materijali, materijali koji su mnogo zahtevniji, celine gde streč folija ne predstavlja dovoljno bezbedno zapakovanu paletu).

PP plastične trake pogodne su za mašinsku upotrebu (na polu ili potpuno automatskim mašinama), kao i za pakovanje ručnim alatima sa metalnim spojnicama ili vibracionim varenjem (zavarivači).
Uže trake od 5mm, 6mm i 9mm koriste se na poluautomatskim i automatskim mašinama dok se šire trake od 12mm i 16mm uglavnom koriste sa ručnim alatima.

PP plastične trake imaju veliku čvrstoću i otpornost, te omogućavaju visok nivo zategnutosti (obezbeđenja) robe.

Metalne spojnice za ručno vezivanje sa PP trakama obezbeđuju:

  • Kvalitetan spoj, bez izvlačenja i cepanja trake
  • Izradjene su od hladnovaljanog ili pocinkovanog lima garantovanog sastava i tvrdoće
  • Pravilni uglovi savijanja na samoj spojnici omogućavaju duži vek mašina za pakovanje
  • Otvori na krajevima spojnica omogućavaju pakovanje bez kidanja same trake usled oštrih ivica spojnice.