POLIESTARSKA PET TRAKA

Poliesterska (PET) traka za pakovanje je dobar izbor za paletno pakovanje, teških i zahtevnih aplikacija. PET traka ima veću prekidnu čvrstoću, odlikuje je velika sila kidanja i omogućava viši nivo zategnutosti od polipropilenske PP trake.
Poliesterska PET traka za opštu upotrebu namenjena je da se koristi uz ručni, baterijski ili pneumatski alat za srednje teške i teške aplikacije.
PET traka podesna je za pakovanje gde je potrebno obezbediti veći nivo sigurnosti proizvoda tj. gde su palate i proizvodi veće težine. Pet trake garantuju jak, siguran i bezbedan spoj.
Zbog odličnih tehničkih karakteristika ova traka se izuzetno koristi za pakovanje u drvnoprerađivačkoj, metalnoj industriji, građevinskoj, industriji papira…

PET trake u mnogim slučajevima, koristiti se kao odlična alternativa čeličnim trakama za pakovanje.
PET trake su dostupne u širinama od 9 mm do 25 mm i debljinama od 0,40 mm do 1,27 mm. PET trake od 9 mm isključivo se koriste na automatskim mašinama za pakovanje, dok PET traka od 12 do 25 mm se pored automatskih masina za pakovanja, koriste i za ručna pakovanja gde se za pakovanje koristi baterijski, pneumatski i rucni alati za pakovanje uz pomoć žičanih kopči.
Dobar odabir vrste trake za vezivanje garantuje siguran transport i manipulaciju proizvoda.